tuv nord

CERTYFIKAT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARĄDZANIA wg EN-ISO 9001:2015, EN-ISO 14001:2015, N 18001:2004

w zakresie: Kompleksowa realizacja obiektów przemysłowych włącznie z infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną, projektowanie i wykonawstwo linii technologicznych w szczególności dla energetyki i przemysłu. Kompleksowe wykonawstwo obiektów inżynieryjno-technicznych.
Nr rejestracyjny certyfikatu: CSJS/1000/2018

pdf icon
tuv nord

CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEMI HIGIENĄ PRACY wg BS OHSAS 18001:2007

w zakresie: Kompleksowa realizacja obiektów przemysłowych włącznie z infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną, projektowanie i wykonawstwo linii technologicznych w szczególności dla energetyki i przemysłu. Kompleksowe wykonawstwo obiektów inżynieryjno-technicznych.
Nr rejestracyjny certyfikatu: CSO/1000/2016

pdf icon
tuv nord

CERTYFIKAT ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARĄDZANIA
wg EN-ISO 9001:2015, EN-ISO 14001:2015, N 18001:2004

w zakresie: Modernizacja, remonty i diagnostyka urządzeń energetycznych. Kompleksowe wykonawstwo obiektów przemysłowo-energetycznych, instalacji elektrycznych i automatyki, sieci ciepłowniczych, rurociągów technologicznych i przesyłowych oraz konstrukcji spawanych. Produkcja i montaż kompaktowych węzłów cieplnych.
Nr rejestracyjny certyfikatu: CSJSB/853/2018

pdf icon
tuv nord

CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEMI HIGIENĄ PRACY
wg BS OHSAS 18001:2007

w zakresie: Modernizacja, remonty i diagnostyka urządzeń energetycznych. Kompleksowe wykonawstwo obiektów przemysłowo-energetycznych, instalacji elektrycznych i automatyki, sieci ciepłowniczych, rurociągów technologicznych i przesyłowych oraz konstrukcji spawanych. Produkcja i montaż kompaktowych węzłów cieplnych.
Nr rejestracyjny certyfikatu: CSO/853/2018

pdf icon
tuv nord

SPEŁNIENIE WYMAGAŃ JAKOŚCI W SPAWALNICTWIE
wg EN ISO 3834-2:2007

Zakład spawalniczy w zakresie prac: wytwarzanie, naprawy, modernizacje, montaż. Rodzaj wyrobów: kotły parowe i wodne stałe zbiorniki ciśnieniowe, zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe do materiałów ciekłych, zapalnych, trujących lub żrących, rurociągi przesyłowe i technologiczne, rurociągi pary łączące kocioł z turbogeneratorem, rurociągi technologiczne i rurociągi przesyłowe do materiałów ciekłych, zapalnych, trujących lub żrących, dźwigi osobowe, towarowe i budowlane, dźwignice i dźwigniki, suwnice, żurawie, wciągniki i wciągarki, wózki jezdniowe.
Nr rejestracyjny certyfikatu: CSW/853/2018

pdf icon | pdf icon
tuv nord

PN-EN ISO/IEC 17025:2005
UDT –Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego

Uznanie stopnia II Laboratorium Badań Technicznych Uznanie kompetencji do wykonywania badań w zakresie działania dozoru technicznego określonego w ustawie z dnia 21.grudnia 2000r. o dozorze technicznym(Dz.U. Nr 122 poz.1321).
Nr rejestracyjny certyfikatu: LBU-010/14-16

pdf icon
tuv nord

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI
wg EN-1090-1+A1:2012; IDT EN 1090-2008+A1:2011

Certyfikat potwierdzający, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości własności użytkowych, dla wyrobów: Konstrukcyjne wyroby metalowe i elementy pomocnicze, konstrukcyjne elementy stalowe w klasach EXC1, EXC2, EXC3 , metody 1 i 3a wg załącznika A w systemie 2.
Nr rejestracyjny certyfikatu: 1433-CPR-0091

pdf icon pdf icon
tuv nord

DYREKTYWA CIŚNIENIOWA 2014/68/UE Moduł A2

Certyfikat spełnienia wymagań modułu A2 dyrektywy ciśnieniowej 2014/68/UE w zakresie wytwarzania urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych.
Nr rejestracyjny certyfikatu 60926/JN/002/04

pdf icon
tuv nord

PN-M 69008 i PN-B-06200
INSTYTUT SPAWALNICTWA – POLSKA Gliwice

Świadectwo Kwalifikacyjne – I Grupa Zakładów Dużych Uprawnienia do prowadzenia prac spawalniczych w zakresie wykonawstwa, montażu i remontów konstrukcji stalowych klasy 1, 2 i3, zgodnie z normą PN-M-69008 oraz stalowych konstrukcji budowlanych z uwzględnieniem normy PN-B-06200.
Nr rejestracyjny certyfikatu: 155/815/VII/2016

pdf icon
tuv nord

Zezwolenie na uruchomienie pracowni rentgenowskiej.

Nr rejestracyjny certyfikatu: D-17779

pdf icon
tuv nord

Zezwolenie użytkowanie przenośnego aparatu rentgenowskiego do pracy w terenie.

Nr rejestracyjny certyfikatu: D-15789

pdf icon

uprawnienia do wytwarzania

Elementów urządzeń ciśnieniowych i bezciśnieniowych

pdf icon

uprawnienia do wytwarzania w zakresie montażu

Zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, Zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, Rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, Rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących

pdf icon

uprawnienia do wykonywania napraw

Kotłów parowych, Kotłów wodnych, Stałych zbiorników ciśnieniowych, Zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, Zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, Rurociągów przesyłowych, Rurociągów technologicznych, Rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, Rurociągów technologicznych do materiałów palnych, Rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących, Rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, Rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących

pdf icon

uprawnienia do modernizacji

Kotłów parowych, Kotłów wodnych, Stałych zbiorników ciśnieniowych, Zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, Zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, Rurociągów przesyłowych, Rurociągów technologicznych, Rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, Rurociągów technologicznych do materiałów palnych, Rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących, Rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, Rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących

pdf icon

uprawnienia do wytwarzania

Zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących, Zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, Rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, Rurociągów przesyłowych do materiałów trujących lub żrących

pdf icon

uprawnienia do wytwarzania

Elementów urządzeń dźwignicowych
Elementów dźwigów

pdf icon

uprawnienia do wykonywania napraw

Dźwigów osobowych, Dźwigów towarowych, Dźwigów towarowych małych, Dźwigów budowlanych, Podestów ruchomych, Suwnic, Żurawi stałych, Żurawi samojezdnych, Żurawi szynowych, Żurawi przenośnych, Żurawi przewoźnych, Wciągników, Wciągarek, Elementów urządzeń dźwignicowych , Dźwigników, Elementów dźwigów, Wózków jezdniowych

pdf icon

uprawnienia do dokonywania modernizacji

Dźwigów osobowych, Dźwigów towarowych, Dźwigów towarowych małych, Dźwigów budowlanych, Podestów ruchomych, Suwnic, Żurawi stałych, Żurawi samojezdnych, Żurawi szynowych, Żurawi przenośnych, Żurawi przewoźnych, Wciągników, Wciągarek, Elementów urządzeń dźwignicowych , Dźwigników, Elementów dźwigów, Wózków jezdniowych

pdf icon
tuv nord

CERTYFIKAT

w zakresie: Wytwarzanie, łączenie mechaniczne i zabezpieczanie powierzchni stalowych nośnych elementów konstrukcyjnych wg wymagań EN 1090-2:2008+A1:2011.
Nr rejestracyjny certyfikatu: 2527-CPR-1A.183.00

pdf icon
tuv nord

PN-EN-ISO 3834-2:2007

w zakresie: Wykonawstwo robót w zakresie budowy, modernizacji i konserwacji urządzeń energetycznych, wykonawstwo konstrukcji stalowych budowlanych, rurociągów i węzłów cieplnych.
Nr rejestracyjny certyfikatu: TSP-3834-178.00

pdf icon
tuv nord

System Przenoszenia Oznaczeń Materiałowych

w zakresie: przenoszenia oznaczeń materiałów metalowych z atestami 2.1, 2.2 i 3.1 wg PN-EN 10204

pdf icon

uprawnienia do modernizacji

kotłów parowych

pdf icon

uprawnienia do wytwarzania w zakresie montażu

zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych

pdf icon

uprawnienia do naprawy

kotłów parowych

pdf icon

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza zgodę na ich użycie.