„Zaangażowanie Zarządu stanowi istotny aspekt etyki biznesowej w XXI wieku. Postawy wobec bezpieczeństwa i higieny pracy kształtowane są przez szefów i nie zależą od rozmiaru organizacji”.

Przywództwo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, HSE, Wielka Brytania.

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo współpracowników jest jednym z fundamentów strategii naszej Grupy. Firma wzmacnia i wspiera podejmowane działania w tym zakresie, włączeni są w nie zarówno pracownicy, na wszystkich poziomach organizacji jak i nasi podwykonawcy.


O BEZPIECZEŃSTWO DBAMY KAŻDEGO DNIA

  • Identyfikujemy zagrożenia, planujemy i wdrażamy działania mające zapobiegać wypadkom
  • Monitorujemy maszyny, urządzenia, prowadzimy bieżącą ocenę ich stanu technicznego
  • Stosujemy rozwiązania techniczne i organizacyjne, zapewniające bezpieczne warunki pracy
  • Podnosimy świadomość pracowników, dzielimy się wiedzą dotycząca bezpieczeństwa
  • Sprawny system komunikacji – zgłaszamy zaobserwowane zagrożenia, informujemy na bieżąco o sytuacjach mogących mieć wpływ na zdrowie i życie pracowników i współpracujących z nami podwykonawców

logo porozumieniedlabezpW 2015 roku zostaliśmy partnerem Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Cele Porozumienia:

  • ujednolicenie podejścia do BHP,
  • wypracowanie wspólnych rozwiązań systemowych,
  • wymiana informacji odnośnie dobrych i złych praktyk,
  • oddziaływanie na podwykonawców (małe i średnie firmy budowlane, gdzie wypadkowość jest największa) w zakresie przestrzegania wymogów BHP.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza zgodę na ich użycie.